Fitoffice jóga

Býváte někdy v práci v napětí ? Jak ve fyzickém  (vytažení ramen nahoru, stažení břicha... ), tak i v tom psychickém ( stres, časový tlak ...)
jsme během dne poměrně často. A právě proto bychom měli přenést trochu toho jógového klidu i do našeho pracovního režimu. 

Lekce Jógy je se zaměřením na protažení, redukci stresu pomocí dechových technik a relaxačních ásán. Pracujeme hodně se záklony
a technikama, které nás trochu proberou a nastartují do další pracovní části.

Celkové zklidnění organismu, uvolnění nahromaděného napětí a následné rozproudění pozitivní energie.


Jak to funguje? 
Na toto cvičení je potřeba trochu více prostoru než na klasický Fitoffice  a proto si můžete si vybrat hned z několika variant. 
Lekce jógy na podložkách - každý si rozložíme svoji vlastní podložku a během hodiny si projdeme plnou verzi Fitoffice jógy
Lekce Fitoffice jógy a jógy za počítačem - v této kombinaci nepotřebujeme podložku ani tak velký prostor. Část hodiny zaměříme
na redukci stresu a dechové techniky v sedu za počítačem a v druhé části využijeme prostoru okolo židle k jógovým ásánám .

Jaké jsou varianty? 
Můžete vyzkoušet ukázkovou hodinu, objednat si pravidelný kurz, kdy budeme cvičit každý týden ve sjednaný čas a nebo se
rovnou naučit a rozebrat tento koncept na semináři Jóga u PC .
Ceník naleznete zde .

Jógové články:

Jóga na židli

Proč cvičit jógu?